Sitolor logotip
 • Pavla Radića 12, 35000
  Slavonski Brod, Croatia
 • T: +385/35/405-404
  F:+385/35/405-410

Sanacije / rekonstrukcije betonskih konstrukcija

Tvrtka SITOLOR d.o.o. Slavonski Brod, Hrvatska se bavi izvođenjem radova na sanaciji betonskih konstrukcija na objektima:

 • Objekti željezničke i cestovne infrastrukture (mostovi, tuneli, vijadukti, podvožnjaci, nadvožnjaci, propusti, temelji)
 • Objekti energetskog, industrijskog i prehrambenog sektora (silosi, rezervoari, spremnici, tuneli, bazeni, cjevovodi, brane, dimnjaci)
 • Hidrotehničke građevine (objekti riječkih i morskih luka, dokovi, tuneli, bazeni, cjevovodi)

Za izvođenje sanacijskih radova koristimo najbolje dostupne tehnologije.

Na sanaciji betonskih konstrukcija koristimo se slijedećim tehnologijama:

 1. hidrodemoliranje (hidrorazaranje) betonskih struktura robotiziranim uređajem „ROBOT“
 2. injektiranje pukotina
 3. reprofiliranje betonskih struktura reparaturnim mortovima
 4. nanošenje zaštitno-ukrasnih sustava

Tehnologija izvođenja radova na sanaciji betonskih konstrukcija:

Uklanjanje betona u dubinama ≤ 100 mm se izvodi hidrodinamičkim postupkom mlazom vode pod ultravisokim tlakom ≤ 3000 bar te hidrodemoliranjem (hidrorazaranjem) uređajem za mikroprocesno navođenje „ROBOT“.

Hidrodinamički postupak pripreme betonskih površina ima puno prednosti pred klasičnom metodom primjene uklanjanja betona ručnim alatima iz sljedećih razloga:

 • uklonjeni beton hidrodinamičkim postupkom ne uzrokuje vibracije u konstrukciji
 • uklanjanjem betona ručnim alatima u strukturi preostalog betona nastaju mikropukotine koje kasnije onemogućavaju dobru prionjivost novog sanacijskog morta, a predstavljaju porozan i propustan sloj u zoni armature
 • uklanjanjem betona ručnim alatima se djelomično oštećuje armatura (nastaju točkasta oštećenja koja su prva mjesta za početak eventualne korozije tijekom eksploatacije)

Hidrodinamičkim postupkom se uklanja sloj nezdravog, oštećenog, degradiranog betona do čiste, zdrave i čvrste podloge (kriterij prionjivosti – vlačna čvrstoća podloge ≥ 1,5 N/mm²) .

Uz pojedinačnu šipku armature zahvaćene korozijom vrši se uklanjanje nekvalitetnog betona. Beton se uklanja oko armature min. 2,0 cm i 10 cm od mjesta korozije armature.

Prije nastavaka radova potrebno je pregledati svu armaturu, te izvršiti popravak ili zamjenu pojedinih šipki armature. Kriterij zamjene je da je oštećen presjek šipke (lokalno udubljenje ili točkasta korozija) u iznosu od 10% ili više, ili da je poprečni presjek šipke kontinuirano smanjen za 20% (po cijelom obodu šipke). Zamjena i dopuna armature se izvodi navarivanjem ili umetanjem novih šipki.

Pukotine zazora ≥ 0,5 mm potrebno je izvesti konstruktivnim injektiranjem pukotina. Injektiranje se izvodi standardnim postupkom utiskivanja injekcijske smole. Prethodno je potrebno zasjeći u obliku „V“ trag pukotine na površini betona, te ga zapuniti visokokvalitetnim mortom. Injektiranjem se popunjava cijeli prostor pukotine s praćenjem pojavljivanja smole na susjednim „pakerima“.

Na pripremljenu betonsku površinu vrši se nanošenje veznog sloja koji ujedno služi kao antikorozivna zaštita armature kako bi se postigla bolja prionjivost sanacijskih reparaturnih mortova na betonsku podlogu s ciljem osiguranja prijenosa opterećenja.

Na mjestima uklonjenog betona izvodi se reprofiliranje betona kao bi se konstrukcija vratila u prvobitnu geometriju. Reprofiliranje površine betona se izvodi sanacijskim reparaturnim mortovima za popravak AB konstrukcija dokazane kvalitete, ovisno o dubini oštećenja. Mortovi se ugrađuju prema preporuci proizvođača materijala. Njega izvedenih radova izvodi se „curing“ premazom radi sprečavanja evaporacije vode.

Za površine gdje su poželjni minimalni zastoji u radu za reprofiliranje površina ugrađuju se brzovezujući mortovi kod kojih je moguće opterećenje nakon ugradnje za 2-3 sata (npr. kod popravka na podovima, cestama, aerodromima, …).

Nakon završnog čišćenja i pripreme svih ostalih i saniranih površina potrebno je izvršiti nanošenje zaštitno-ukrasnog/hidroizolacijskog premaza.

Navedenom tehnologijom sanacije betonska konstrukcija se vraća u prvobitno stanje. Nema potrebne za rušenjem oštećene betonske konstrukcije pa samim time nema niti reciklaže/zbrinjavanja otpadnog materijala.