Sitolor logotip
  • Pavla Radića 12, 35000
    Slavonski Brod, Croatia
  • T: +385/35/405-404
    F:+385/35/405-410

POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)


EUESIIF OKK

 

 

 


Projekt „eSitolor – Implementacija IKT rješenja“


Poduzeće Sitolor d.o.o. provodi projekt pod nazivom eSitolorImplementacija IKT rješenja.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ulaganje predviđeno ovim projektom odnosi se na programska rješenja za objedinjavanje poslovnih procesa-ERP i specijalizirana programska rješenja za crtanje pomoću računala i vođenje projekata, te nabave, isporuke i umrežavanja odgovarajuće računalne i dodatne opreme uz popratne usluge osposobljavanja djelatnika za korištenje programskih rješenja, provedbe i revizije projekta. Navedenim ulaganjem optimizirati će se 11 poslovnih procesa unutar tvrtke, zaposliti 15 osoba osoba, te ostvariti povećanje prihoda od prodaje i izvoza.


Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva i uporabe IKT rješenja u djelatnosti Gradnja stambenih i nestambenih zgrada.

Svrha projekta je povećati produktivnost tvrtke i optimizirati poslovne procese putem integriranja IKT sustava i dodatnog usavršavanja djelatnika.

Ukupna vrijednost projekta: 1.089.300,00 kuna

EU sufinanciranje projekta: 725.424,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta je od 01.02.2017. do 01.02.2018. godine.


AKTIVNOSTI PROJEKTA:

  1. Nabava i umrežavanje IK opreme

IKT oprema, osnovna programska rješenja, programska rješenja za crtanje pomoću računala i planiranje

Telefonska centrala

2. Uvođenje specijaliziranih IKT rješenja

Uvođenje novog ERP programskog rješenja – specijalizirani software

3. Osposobljavanje zaposlenika za rad u novim IKT rješenjima

Edukacija korištenje ERP programskog riješenja

Edukacija za programska rješenja za crtanje pomoću računala

Edukacija za programska rješenja za planiranje pomoću računala

4. Promidžba i vidljivost

Tiskanje letaka o projektu

Objava članka u lokalnim novinama

Objava TV reportaže

5.  Upravljanje projektom i administracija

Provedba projekta

Provođenje postupka nabave

Revizija projekta


Kontakt osoba:

Voditelj projekta:

Irena Katalinić, dipl.oec.

MOB: +385 99/ 216-7921
TEL: +385 35/ 405-403
FAX: +385 35/ 405-415


Više informacija o EU fondovima potražite na:

http://www.strukturnifondovi.hr/

http://www.mingo.hr/

http://www.hamagbicro.hr/