Sitolor logotip
  • Pavla Radića 12, 35000
    Slavonski Brod, Croatia
  • T: +385/35/405-404
    F:+385/35/405-410

Tim

PREDSJEDNIK UPRAVE: 

Ivan Brajkovic, mag.ing.aedif.
sitolor@sitolor.hr

SAVJETNIK: 

Marko Brajković, dipl.ing.građ.
sitolor@sitolor.hr

POMOĆNIK PREDSJEDNIKA UPRAVE ZA PRODAJU I RAZVOJ: 

Dubravko Vučković, ing.građ.
dubravko.vuckovic@sitolor.hr

KOMERCIJALNO FINANCIJSKI DIREKTOR/ČLAN UPRAVE: 

Hrvoje Brajković
hrvoje.brajkovic@sitolor.hr

ČLAN UPRAVE ZA OPĆE I KADROVSKE POSLOVA:

Irena Katalinić, dipl.oec.
irena.katalinic@sitolor.hr

 

VODITELJI PROJEKATA:

Mihaela Brandis Žeruk, dipl.ing.građ.
mihaela.brandis@sitolor.hr

Igor Bitunjac, mag.ing.aedif.
igor.bitunjac@sitolor.hr

Josip Ćosić, dipl.ing.građ.
josip.cosic@sitolor.hr

 

OPERATIVNO TEHNIČKI ODJEL:

Igor Sokolović
igor.sokolovic@sitolor.hr

Marija Mišanec, bacc.aedif.
josip.cosic@sitolor.hr

Nedeljko Hajdin, struč. spec. ing. aedif
nedeljko.hajdin@sitolor.hr

 

ODJEL LOGISTIKE:

Željko Ražek
zeljko.razek@sitolor.hr

 

ODJEL NABAVE:

Tomislav Krajina
prodaja@sitolor.hr

 

FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO:

Ana Kozic,
ana.kozic@sitolor.hr

Anja Kamerer, mag.oec.
anja.kamerer@sitolor.hr

Sanja Udovičić, dipl.oec.
sanja.udovicic@sitolor.hr