Sitolor logotip
  • Pavla Radića 12, 35000
    Slavonski Brod, Croatia
  • T: +385/35/405-404
    F:+385/35/405-410

INA

1. INA PLIN SB, Slavonski Brod, 2001. Priprema površina i nanošenje sustava AKZ spremnika za plin
2. INA NAFTAPLIN d.d., Struzec 2000. Hidrodinamička priprema ČE površine spremnika nafte 2 kom
3. INA NAFTAPLIN, Ivanić Grad. 1992. AKZ spremnika i plinskih instalacija
4. ĐĐ APARI d.d.AT  , Slavonski Brod, 2000. INA PLIN Sl.Brod AKZ spremnika za plin 4 x 150 m3
5. ĐĐ INŽENJERING, Slavonski Brod 1992. sanacija AB temelja cijevnih mostova proizvodnog pogona i sanacija plašta dimnjaka u INI-RAFINERIJI NAFTE SISAK
6. INA PLIN, Osijek. 1993. AKZ spremnika za plin u Osijeku