Sitolor logotip
  • Pavla Radića 12, 35000
    Slavonski Brod, Croatia
  • T: +385/35/405-404
    F:+385/35/405-410

Janaf

1.  LAVČEVIĆ INŽENJERING d.o.o., Omišalj 2013. Sanacija AB konstrukcije na uređenju vatrogasnice servisne zgrane na Terminalu Omišalj
2.  MONTING d.o.o.  Dugo Selo, 2010.  Antikorozivna zaštita spremnika 332-SS-134
3.  ELEKTROCENTAR, Petek d.o.o., Krk 2007.  Sanacija betonskih površina AB tankvana spremnika «R1» i «R2» na Avioservisu Krk
4.  SIKOL Š.Z. d.o.o.  , Sisak 2007.  Hidrodinamička priprema čelične površine REAKTORA u Rafineriji nafte Sisak