Sitolor logotip
  • Pavla Radića 12, 35000
    Slavonski Brod, Croatia
  • T: +385/35/405-404
    F:+385/35/405-410

Industrija građevinskog materijala

1. CALUCEM d.o.o. Sanacija silosa cementa i krovišta
2. Đ. Đ. PROIZVODNJA OPREME d.o.o. Antikorozivna zaštita pozicije 30.0150 mlin THAILAND
3. Đ. Đ. PROIZVODNJA OPREME d.o.o. Antikorozivna zaštita pozicije 30.0147 mlin SATKA
4. Đ. Đ. PROIZVODNJA OPREME d.o.o. Antikorozivna zaštita pozicije 30.0146 IDWALA
5. ALUMINIJ d.d. Zaštita od korozije objekata i opreme za skladištenje glinice u Luci „Ploče“
6. Đ. Đ. PROIZVODNJA OPREME d.o.o. Antikorozivna zaštita pozicije 30.0139
7. Đ. Đ. PROIZVODNJA OPREME d.o.o. Antikorozivna zaštita pozicije 30.0135 i 30.0137
8. Đ. Đ. PROIZVODNJA OPREME d.o.o. Antikorozivna zaštita plašta sušare i poklopca
9. Đ. Đ. PROIZVODNJA OPREME d.o.o. Priprema čeličnih površina elemenata turbine pjeskarenjem
10. Đ. Đ. PROIZVODNJA OPREME d.o.o. Antikorozivna zaštita plašta mlina cementa „CPB“
11. Đ. Đ. PROIZVODNJA OPREME d.o.o. Antikorozivna zaštita plašta mlina cementa „CEMTEC“
12. Đ. Đ. PROIZVODNJA OPREME d.o.o. Antikorozivna zaštita plašta rotacione peći izvana
13. Đ. Đ. PROIZVODNJA OPREME d.o.o. Antikorozivna zaštita izmjenjivača
14. Đ. Đ. PROIZVODNJA OPREME d.o.o. Antikorozivna zaštita plašta mlina cementa
15. Đ. Đ. PROIZVODNJA OPREME d.o.o. Antikorozivna zaštita sekcije plašta mlina
16. C.I.O.S. d.o.o. Podlijevanje ankera škara za rezanje
17. Đ. Đ. PROIZVODNJA OPREME d.o.o. Antikorozivna zaštita oslonaca i posude 320-V001
18. DALMACIJACEMENT d.d. Sanacija silosa klinkera i izrada logotipa CEMEX Tvornica Sv. Juraj, Kaštel Sućurac
19. BETONMIX ZAGREB d.o.o. Antikorozivna zaštita silosa za cement (4 kom) i pripadajuće konstrukcije
20. GP KRK d.d. Antikorozivna zaštita silosa filera i elevatora silosa na asfaltnoj bazi Mariščina
21. Tvornica cementa Koromačno d.o.o. Antikorozivna zaštita na silosima betonara 2003. Lučkom, Bistri, Karlovcu, Zaboku i pretovarnom silosu u Jastrebarskom, te aplikacija loga “Holcim”
22. NAŠICECEMENT d.d. AKZ čelične konstrukcije tercijalnog voda, izmjenjivača topline, mosta IV d, ciklona I.A i I.B, konstrukcije novog elevatora, mosta elevatora, “karcera” (težina konstrukcija 459.668,00 kg)
23. HELI d.d. Priprema površina i izvedba sustava AKZ na unutarnjim i vanjskim površinama prihvatnog pontona(7.200,0 m2) Pula
24. ĐĐ MONTAŽA IZOLAK -(NAŠICE CEMENT) Priprema površina(hidrodinamičkim postup-kom-WJ) i nanošenje sustava AKZ na ČE površine (pretovarni čvorovi, transporteri mostovi)
25. MONTING sanacija ČE i BE konstrukcija silosa u Cementari Našice
26. SPIN VALIS sanacija ČE i AB-konstrukcije sušare za drvo
27. OROPLET sanacija ČE i AB-konstrukcije sušare za drvo
28. ŽELJEZARA ŠTORE AKZ kranskog mosta u željezari, Štore