Sitolor logotip
  • Pavla Radića 12, 35000
    Slavonski Brod, Croatia
  • T: +385/35/405-404
    F:+385/35/405-410

Kemijska industrija

1. CHROMOS SVJETLOST d.o.o. Antikorozivna zaštita vanjskog plašta rezervoara (3 kom)
2. PETROKEMIJA d.d. Sanacija AB stupova skladišta KCl-a na postrojenju NKP 1
3. PETROKEMIJA d.d. Sanacija AB konstrukcije plašta tornja za priliranje na postrojenju UREA-2
4. CHROMOS SVJETLOST d.o.o. Antikorozivna zaštita vanjskog plašta rezervoara
5. EURCO d.d. Sanacija zidova na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda
6. PETROKEMIJA d.d. Sanacija AB konstrukcije tornja za priliranje UREA 2 PC Proizvodnja gnojiva
7. PETROKEMIJA d.d. Metalizacija aluminijem na snopu izmjenjivača E28007
8. PETROKEMIJA d.d. Aluminizacija dijelova izmjenjivača E 28 006 te pripadajućih kanala
9. Petrokemija d.d. Iznajmljivanje viseće skele-platforme ALTA L
10. PETROKEMIJA d.d. Antikorozivna zaštita na postrojenju AN/KAN-2
11. VODOVOD sanacija aeracije i sustava ČE vodovodnih cijevi i AB sustava
12. IVASIM AKZ spremnika za agresivne tekućine (kiseline)