Sitolor logotip
  • Pavla Radića 12, 35000
    Slavonski Brod, Croatia
  • T: +385/35/405-404
    F:+385/35/405-410

Lokalna i regionalna samouprava

1. GRAD ŠIBENIK Statička sanacija bivšeg kina Odeon
2. OPČINA ČAĐAVICA Izgradnja mosta na lokalnoj cesti LC 40060 Zvonimirovac – Suha Mlaka
3. Laguna putnička agencija d.o.o. Građevinsko-obrtnički, strojarski i elektroinstalaterski radovi na rekonstrukciji hotela Laguna u Privlaci
4. PROJEKT TUŠKANOVA d.o.o. Rekonstrukcija stropne ploče etaže -1 na objektu u Zagrebu, Tuškanova 41 – Banjavčićeva 1 i 1a
5. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA Sanacija 1.-4. etape ratom oštećenih obiteljskih kuća
6. MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA Sanacija 1.-4. etape ratom oštećenih obiteljskih kuća
7. OBRT E&T Uređenje fasade na objektu konoba VOLTA
8. SITOLOR d.o.o Izgradnja tri stambene građevine (19 apartmana)
9. “MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG GRADITELJSTVA Sanacija obiteljskih kuća HRVI 100% I.sk. uređenja i
10. HRVATSKA NARODNA BANKA Sanacija uličnog i dvorišnog pročelja zgrade A, B, i dio C te pripadnih ravnih krovova Hrvatske narodne banke na lokaciji Jurišićeva 17, Zagreb
11. MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA Sanacija ratom oštećenih stambenih građevina IV.,V. i VI. stupnja oštećenja – 18 kuća
12. MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA Sanacija ratom oštećenih stambenih građevina IV., V. i VI. stupnja oštećenja – 17 kuća
13. SITOLOR d.o.o Izgradnja dvije stambene građevine (20 apartmana)
14. SITOLOR d.o.o. Sanacija poslovno-prodajnog centra, skladišnog prostora i uređenje okoliša
15. MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE PROMETA I VEZA Sanacija ratom oštećenih stambenih građ. IV, V, VI stupnja oštećenja, građevinsko -obrtničkih radova – 9 kuća.
16. CONGAMA d.d. Sanacija ratom oštećenih stambenih građevina IV, V, VI stupnja oštećenja, građevinsko-obrtnički radovi, Vukovarsko-srijemska županija
17. GAGO-PROJEKT Slav.Brod Sanacija ratom oštećenih stambenih građevina IV, V, VI stupnja oštećenja, izvođenje radova 1-4 etape, područje Vukovar, Cerić
18. CON-GAMA Dovršenje stambene zgrade- završni radovi i uređenje okoliša (etaža 400 m2) naselje Musalež-Poreč
19. ZAVOD ZA IZGRADNJU d.d. toplinsko-fasani sustav “demit” fasada nove stambene zgrade u naselju A.Hebrang 1000 m2
20. ZAVOD ZA IZGRADNJU d.d. toplinsko hidroizolacijski sustav ravnog krova nove stambene zgrade (MORH) u naselju A.Hebrang u Slav.Brodu
21. KOMUNALAC sanacija hidroizolacije ravnog neprohodnog krovišta upravne zgrade Komunalac-Sl.Brod
22. NK OSIJEK AKZ na čeličnim konstrukcijama rasvjetnih stupova na stadionu NK OSIJEK u Osijeku
23. AUSTRIAN ENERGY Đ.Đ. Termoenergetska Postrojenja d.d. PTE ZAGREB ZAPAD, u Zagrebu metalizacija i pjeskarenje ČE konstrukcija
24. INDUSTROGRADNJA TRGOVINSKI CENTAR ZADAR metalizacija ČE konstrukcije, te zaštita dvokomponentnim sustavom