IKT

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

eSitolor – Implementacija IKT (Informacijske i komunikacijske tehnologije) rješenja je projekt koji je uspješno realiziran u 2018. godini. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta je  1.089.300,00 kuna,  a realizirano sufinaciranje sa strane EU fondova iznosilo je 725.424,00kn odnosno  67% uložene investicije.

 

EU IKT

Zahvaljujući sredstvima Europske unije nabavljena je oprema za informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, osnovna programska rješenja te programska rješenja za crtanje i planiranje pomoću računala. Umreženjem postojeće sa novom opremom,  omogućena je instalacija zahtjevnijeg softvera pa time i  objedinjavanje planiranih poslovnih procesa, što smanjuje vrijeme obrade podataka i rizik od nastanka pogrešaka te gubljenja podataka, čime se povećava učinkovitost djelatnika. Ujedno, implementacijom ERP sustava skraćeno je vrijeme u izradi ponuda, praćenju i kontroli proizvodnje i gradilišta, praćenju i kontroli troškova proizvodnje, gradilišta te troškova logistike, održavanja obračuna radnih sati i plaća, svih evidencija vezanih uz ljudske resurse, provedbi nabave, izrade financijsko računovodstvenih izvještaja. Svrha samog projekta je optimiziranje poslovnih procesa pa samim time povećanje produktivnosti  i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

 

Kako ističe Irena Katalinić, voditeljica projekta, sve aktivnosti realizirane su u skladu s predviđenom dinamikom te su u Sitoloru vrlo zadovoljni. – Bilo je puno posla, dosta je papirologije i pripreme su dugotrajne, ali u europskim projektima sve je točno precizirano, tako da nema nepoznanica i zaista možemo izraziti svoje zadovoljstvo projektom. Veliku potporu imali smo od CTR-a – razvojne agencije Brodsko-posavske županije i uz njihovu pomoć sve je išlo puno lakše. Oprema je instalirana, naši su djelatnici obučeni, uhodavanje je svakodnevno i već su primjetni dobri rezultati. Znatno je skraćeno vrijeme za mnoge poslove, sve je posloženo, na jednome mjestu i kako vrijeme bude odmicalo sigurno će nam olakšati međusobnu komunikaciju i cjelokupan rad – kaže Irena Katalinić.

Ovo je još jedan projekt koji potvrđuje ono što su naglasili mnogi dosadašnji korisnici europskih sredstava, da su EU projekti veliki benefit koji donosi članstvo u Europskoj uniji te najavljuje da Sitolor neće stati na prvom projektu: – Imamo dosta ideja, planiramo i svakako želimo nastaviti s takvom praksom jer svaki europski projekt je novi izazov, a istovremeno donosi puno toga dobroga.

 

 1. Nabava i umrežavanje IK opreme
  • IKT oprema, osnovna programska rješenja, programska rješenja za crtanje pomoću računala i planiranje
  • Telefonska centrala
 2. Uvođenje specijaliziranih IKT rješenja
  • Uvođenje novog ERP programskog rješenja – specijalizirani software
 3. Osposobljavanje zaposlenika za rad u novim IKT rješenjima
  • Edukacija korištenje ERP programskog riješenja
  • Edukacija za programska rješenja za crtanje pomoću računala
  • Edukacija za programska rješenja za planiranje pomoću računala
 4. Promidžba i vidljivost
  • Tiskanje letaka o projektu
  • Tiskanje letaka o projektu
  • Objava članka u lokalnim novinama
 5. Upravljanje projektom i administracija
  • Provedba projekta
  • Provođenje postupka nabave
  • Revizija projekta

Voditelj projekta:

Irena Katalinić, dipl.oec.

MOB: +385 99/ 216-7921
TEL: +385 35/ 405-403
FAX: +385 35/ 405-415

 


Više informacija o EU fondovima potražite na:

http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.mingo.hr/
http://www.hamagbicro.hr/