Korporativna odgovornost

Primjenjujemo iskustvo i inovacije u svrhu zaštite ljudi i okoliša

Naš uspjeh usko je povezan s napretkom društva odnosno praćenja i prihvaćanja inovacija ne samo na području građevinskog sektora već i šire, a sve u svrhu očuvanja prirodnih resursa i stvaranja vrijednih socijalnih i ekonomskih mogućnosti za ljude i društva. Naši klijenti i projekti se sve više suočavaju s najtežim izazovima održivosti kao što su rastuća urbanizacija, očuvanje pitke vode, pristup održivoj energiji, ekstremni vremenski uvjeti i globalni razvoj radne snage. Brinemo se za živote ljudi i očuvanje okoliša, promičemo „zelena“ rješenja i svjesnost odgovornosti prema budućim naraštajima.

Smatramo da je održivost naša odgovornost i trudimo se povećati pozitivne učinke naših projekata gdje god je to moguće i izbjegavati ili barem ublažavati potencijalno negativne učinke. Vjerujemo da nismo samo isporučitelji fizičke imovine našim klijentima već da stvaramo i poticajno okruženje koje će dugoročno koristiti ne samo njima već i cijeloj zajednici.

Zaštita ljudi i okoliša

Definiranje ciljeva kvalitete, okoliša i sigurnosti shvaća se kao vrlo važan oblik planiranja i praćenja sveukupnosti sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnosti i uspješnosti poslovanja Sitolora. Zbog toga su ciljevi kvalitete, okoliša i sigurnosti definirani na više razina unutar Sitolora.

Ciljevi kvalitete, okoliša i sigurnosti definiraju se u sklopu godišnjih planskih aktivnosti vezanih za poslovanje Sitolora (krajem poslovne godine, početkom naredne) te se tijekom godine prate parametri kojima se može mjeriti ispunjenje zadanih ciljeva. Zadani ciljevi se planiraju i prate pomoću programa djelovanja za realizaciju navedenih ciljeva, a uključuju odgovornost za nadzor rada, rokove, mjerenje ključnih značajki utjecaja, potrebnu edukaciju, resurse I završnu ocjenu provedbe.

Također su svi zaposlenici Sitolor-a dužni odvajati otpad prema uputstvima. Ovaj operativni postupak propisan je internim dokumentom Društva i opisuje postupanje s otpadom od njegovog nastanka, prikupljanja, nadzora do trajnog uklanjanja s lokacije. Postupak je primjenjiv na sveukupne djelatnosti, proizvode i usluge u svim organizacijskim jedinicama tvrtke.

Promicanje gospodarskog razvoja

Zadovoljstvo kupca, ali i drugih zainteresiranih strana jedan je od najvažnijih pokazatelja uspješnosti našeg sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnosti. Zato u Sitoloru poklanjamo veliku pozornost praćenju svih informacija iz kojih se može ocijeniti njihovo zadovoljstvo pruženim uslugama odnosno isporučenim proizvodima.
Samo poslovanje kompanije neprestano se poboljšava i prilagođava novim zahtjevima kupaca, tržišta, zakonodavstva i napretku tehnologije i znanosti.

Partnerstvo s zajednicama i društvom

Bez potpore društva i zajednice ne bi bilo ni današnjeg uspjeha kompanije stoga svoj doprinos boljem društvu ostvarujemo kroz razne programe donacija i sponzorstva raznih kulturnih i sportskih događanja. Također , svjesni važnosti ljudskog potencijala , omogućujemo svojim zaposlenicima kontinuirane edukacije i osobno usavršavanje svakog djelatnika.

Certificirani smo prema međunarodnim normama

 • HRN EN ISO 9001:2008 Sustavi upravljanja kvalitetom od 2003. godine,
  Norma definira zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom, djelovanje uprave odnosno njenu odgovornost, upravljanje resursima, izvođenje osnovne djelatnosti i nadzor tj. mjerenje, analize i poboljšanja poslovanja.
 • HRN EN ISO 14001:2008 Sustavi upravljanja okolišem od 2011. godine,
  Sustav upravljanja okolišem obuhvaća sve aspekte utjecaja naše djelatnosti na okoliš, ispunjavanje zakonskih zahtjeva i uravnoteživanje troškova, učinkovito korištenje resursa i sprečavanje onečišćenja.
 • BS OHSAS 18001:2007 Sustav upravljanja sigurnosti i zaštiti na radu od 2014. godine.
  Politika poslovanja društva SITOLOR je konstantna briga o sigurnosti zaposlenika i drugih uključenih u njegovo poslovanje, partnera, izvođača i kupaca, kao i ljudi u zajednici u kojoj djelujemo. To nam je glavni prioritet i predani smo postizanju i održavanju „Zero Accidents“ poslovanja. Održavamo treninge i edukacije o zdravlju i sigurnosti na radnom mjestu, ovisno o relevantnoj radnoj situaciji i okolišu u kojem se nalaze naši zaposlenici.
 • SCC**:2011 Sigurnosno certificiranje dobavljača -Safety Certificate for Contractors (Sicherheits Certifikat Contraktoren)
  je međunarodna norma kojom se potvrđuje da tvrtka Sitolor i njeni zaposlenici primjenjuju sustav upravljanja sigurnošću na radu, zaštitom zdravlja i zaštitom okoliša u skladu sa normama i pravilnicima iz područja sanacija betonskih i armiranobetonskih konstrukcija, antikorozivne zaštite i sanacija metalnih konstrukcija, građenja inženjerskih konstrukcija i objekata visokogradnje te izvođenja specijalističkih radova u građevinarstvu.