Izgradnja crpne stanice "Jaruge"

Izvođenje dijela građevinskih radova na izgradnji građevine dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ-Bosutskog polja – dionica od km 0+000 do km 0+435.

Lokacija radova je katastarska općina Jaruge, Općina Sikirevci, Brodsko posavska županija, a projekt je izgradnja građevine DOVODNI MELIORACIJSKI KANAL ZA NAVODNJAVANJE BIĐ-BOSUTSKOG POLJA.

Sam projekt je podijeljen na tri podprojekta od kojih je SITOLOR d.o.o. obavio radove na projektu crpne stanice. U sklopu projekta izgradnje melioracijskog kanala izgradili smo armiranobetonsku elektranu dimenzija 16,4 / 20,5 m, odvojene dilatacijom.

Investitor:

EURCO d.d.

Godina izgradnje:

2015./2016.

Lokacija:

Općina Jaruge, Općina Sikirevci, Brodsko posavska županija

Sanacija mosta Krk

Sanacija mosta Krk "Tijekom gradnje mosta zbog smanjenja težine mosta i financijskih ograničenja debljina zaštitnog…
Learn More

Obnova tramvajskih pruga u Zagrebu, ZET

Obnova tramvajskih pruga u Zagrebu, ZET U Zagrebu smo izvodili radove na sanaciji i održavanju…
Learn More