Obnova tramvajskih pruga u Zagrebu, ZET

U Zagrebu smo izvodili radove na sanaciji i održavanju tramvajskih pruga na na slijedećim lokacijama, raskrižje Branimirova – Draškovićeva ulica, Vlaška ulica te na Savskoj cesti. Projekti su uključivali sanaciju tramvajskih kolosijeka od radova rušenja i uklanjanja postojeće infrastrukture pa do sanacije ili izrade nove, čime su su bili obuhvaćeni i radovi uklapanja slivnika na visinu popločenja, zamjena slivnika oborinske odvodnje i razvod cijevi za instalacije prespoja tramvajskih kolosijeka.

Investitor:

ZET

Godina obnove / sanacije:

2015./2016.

Lokacija:

Zagreb

Sanacija mosta Krk

Sanacija mosta Krk "Tijekom gradnje mosta zbog smanjenja težine mosta i financijskih ograničenja debljina zaštitnog…
Learn More

Izgradnja crpne stanice “Jaruge”

Izgradnja crpne stanice "Jaruge" Izvođenje dijela građevinskih radova na izgradnji građevine dovodni melioracijski kanal za…
Learn More