a) WATERJETTING

Hidrodinamički postupak  uklanjanja korozije i  pripreme  površina čeličnih konstrukcija  mlazom  vode pod ultravisokim tlakom do 3000 bara.  Nastale   otpadne tvari se direktno usisavaju u vakuum postrojenje, a voda se vraća na pročišćavanje. Ovom metodom se ispunjavaju svi ekološki uvjeti i uvjeti zadani od strane internacionalnih proizvođača premaza i boja. 

b)”AIRLESS” /  BEZRAČNO NANOŠENJE ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE

Airless predstavlja postupak prskanja kod površinske zaštite. Pod velikim hidrauličkim tlakom preko male mlaznice nanosi se antikorozivna zaštita na čelične površine bez dodatnog zraka (airless) čime se postižu visoke vlačne čvrstoće ≥ 2,5 N/mm².