POSLOVOĐA NA GRADILIŠTU/GLAVNI PREDRADNIK

Lokacija: Cijela Hrvatska

Zadaci:

 • Organizirati i koordinirati izvedbu radova te rad brigadira i radnika na gradilištima
 • Odgovornost za provedbu tjednog plana rada
 • Voditi brigu o dokumentaciji koja se mora nalaziti na gradilištu
 • Na manjim gradilištima voditi građevinski dnevnik, knjigu nadzora, te ostalu potrebnu dokumentaciju
 • Kontrolirati radno vrijeme radnika na gradilištu
 • U suradnji s voditeljem gradilišta osigurati smještaj radnika na gradilištu, te o istom vodi evidenciju
 • Voditi brigu o pravovremenom osiguranju potrebnog materijala za gradilište
 • Voditi brigu o pravilnoj i ekonomičnoj ugradnji građevinskih proizvoda
 • Davati prijedloge za moguće skraćenje roka izvedbe planiranih radova
 • U suradnji s voditeljem gradilišta pripremati podatke za sastavljanje mjesečnih situacija o izvršenim radovima, odnosno okončanog obračuna po završetku rada na gradilištu
 • Osigurati rad na siguran način i provedbu pravila zaštite na radu

Kompetencije:

 • SSS/VKV građevinski radnik
 • Minimalno 5 godina relevantnog radnog iskustva
 • Strani jezik je prednost
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Znanje čitanja nacrta
 • Poznavanje tehnologije izvođenja pojedinih vrsta radova i njihovog slijeda izvođenja
 • Izražena vještina organizacije i komunikacije
 • rješavanje konfliktnih situacija

Uvjeti:

 • Plaća god. (neto) 81.600 – 96.000 kn
 • Mjesto rada – Republika Hrvatska
 • Prijavite se za posao