Sanacije/rekonstrukcije betonskih konstrukcija

Most Maslenica, Hrvatske Autoceste d.o.o., 2017.

Sanacija i zaštita betonskih površina na mostu Maslenica

Rekonstrukcija Mosta "Glogovica", Pružne građevine d.o.o., 2013.-2015.

Rekonstrukcija željezničkog mosta “Glogovica” na pružnoj trasi Novska-Tovarnik-DG

Zagrebački holding d.o.o., 2013.

Izvedeni radovi na sanaciji hidroizolacije unutar vodne komore vodospreme “JURJEVSKA”

Petrokemija d.d., 2016.

Sanacija armirano betonske konstrukcije plašta, skrejperske ploče i kabine tornja za priliranje

STSI d.o.o., 2017.

Sanacija armirano betonske konstrukcije dimnjaka u Rafineriji nafte Rijeka

TEHNOLOGIJE KORIŠTENE NA SANACIJI BETONSKIH KONSTRUKCIJA:

a) HIDRODEMOLIRANJE

Hidrodemoliranje ili hidrorazaranje je uklanjanje nezdravog, oštećenog betona na dubinama ≤ 100 mm, a izvodi se hidrodinamičkim postupkom (mlazom vode pod ultravisokim tlakom ≤ 3000 bar pomoću uređaja sa mikroprocesnim navođenjem zvanim „ROBOT“. 
Prednosti ove tehnologije nad klasičnim ručnim postupkom su neusporedive. Prvenstveno, ne stvaraju se vibracije u konstrukciji koje dovode do nastanka mikropukotina. Sporne mikropukotine predstavljaju porozan i propustan sloj i onemogućuju ispravno prijanjanje novog sanacijskog morta.

b) INJEKTIRANJE PUKOTINA

Sanacija pukotina zazora ≥ 0,5 mm izvodi se standardnim postupkom utiskivanja injekcijske smole ili visokokvalitetnog morta u pukotine oblika „V“ koje smo prethodno obradili i pripremili za injektiranje.

c) REPROFILIRANJE BETONSKIH STRUKTURA REPARATURNIM MORTOVIMA

Na mjestima uklonjenog betona izvodi se reprofiliranje površine betona radi vraćanja konstrukcije u prvobitnu geometriju , a izvodi se uz pomoć sanacijskih, reparaturnih mortova dokazane kvalitete namijenjenih za popravak armirano/betonskih konstrukcija.

d) NANOŠENJE ZAŠTITNO-UKRASNIH SUSTAVA

Nakon završnog čišćenja i pripreme površine, nanosi se zaštitno- ukrasni hidroizolacijski premaz čime se betonska konstrukcija vraća u prvobitno stanje.

Uporabom navedenih tehnologija betonske konstrukcije se vraćaju u prvobitno stanje bez potrebe za rušenjem oštećene konstrukcije zbog čega nema niti reciklaže/zbrinjavanja otpadnog materijala.