EU projekti

 

Povećana digitalna zrelost poduzeća SITOLOR d.o.o. kroz razvoj nove tehnološke platforme

Specifični cilj projekta:

Cilj projekta je kroz aktivnosti ulaganja u nadogradnju digitalnih alata (ERP softvera) i unaprjeđenje digitalnih vještina zaposlenika postići značajan pomak u području digitalizacije poslovanja poduzeća.

 Osnovni podaci o projektu:

 • Naziv projekta : „Povećana digitalna zrelost poduzeća SITOLOR d.o.o. kroz razvoj nove tehnološke platforme“
 • Trajanje: 12 mjeseci – 06.11.2023. – 06.11.2024.
 • Ukupna vrijednost projekta: 20.000,00 EUR
 • EU sufinanciranje: 12.000,00 EUR
 • Korisnik: SITOLOR d.o.o.

Očekivani rezultati provedbe:

Provedba aktivnosti doprinijeti će ostvarenju ciljeva projekta koji će potom doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva digitalne transformacije Poduzeća (znatan iskorak u pogledu potpune digitalne transformacije i prelazak u fazu Growth (prema modelu Run/ Growth/ Transform ):

 • Povećanjem produktivnosti zaposlenika i efikasnosti poslovanja
 • Korištenjem novih tehnologija
 • Stvaranjem nove/dodane vrijednosti iz podataka
 • Povećanjem konkurentnosti
 • Otvaranjem novih tržišta
 • Porastom prihoda.

Kontakt osoba: Katarina Išek Kaurić

Tel:    +385 35405404

Email: katarina.isek@sitolor.hr

Web:   www.sitolor.hr

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

 

Unaprjeđenje poslovanja tvrtke Sitolor d.o.o. uvođenjem ISO sustava

Na dan 01.10.2020. godine tvrtka SITOLOR d.o.o.  započela je s provedbom projekta: „Unaprjeđenje poslovanja tvrtke Sitolor d.o.o. uvođenjem ISO sustava“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Specifični cilj projekta:

 • Uvođenje priznatih sustava upravljanja koji će tvrtku učiniti konkurentnijom na nacionalnom i internacionalnom tržištu te joj time omogućiti daljnji rast u skladu sa strateškim ciljevima

Osnovni podaci o projektu:

 • Naziv projekta : „Unaprjeđenje poslovanja tvrtke Sitolor d.o.o. uvođenjem ISO sustava“
 • Trajanje: 12 mjeseci – 01.10.2020. – 01.10.2021.
 • Ukupna vrijednost projekta: 399.928,00 kuna
 • EU sufinanciranje: 197.567,50 kuna
 • Korisnik: SITOLORo.o.

Očekivani rezultati provedbe:

 • Povećani broj sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima uveden u poslovanje

Kontakt osoba: Katarina Išek Kaurić

Tel: +385 35405404

Email: katarina.isek@sitolor.hr

Web: www.sitolor.hr

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove web objave  isključiva je odgovornost tvrtke  SITOLOR d.o.o.

BOLJA KONKURENTNOST I UČINKOVITOST KROZ IKT-a
KK.03.2.1.19.0813

Svrha projekta: Svrha projekta „BOLJA KONKURENTNOST I UČINKOVITOST KROZ IKT“ je povećati produktivnost tvrtke i optimizirati poslovne procese putem integriranja IKT sustava i dodatnog usavršavanja djelatnika. Upravo iz tog razloga, SITOLOR d.o.o. kroz projekt je pristupio nabavi roba i usluga te instaliranjem hardvera i dodatne opreme koja služi kao platforma za nadogradnju osnovnog softvera i instaliranje specijaliziranih softvera koji objedinjuju poslovne procese.

VRIJEDNOST PROJEKTA
Ukupna vrijednost: 1.208.670,00 HRK
Ukupno prihvatljivi troškovi: 1.009.812,60 HRK
Bespovratna sredstva: 636.181,93 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE: Od 15.11.2019. do 15.11.2020. godine

AKTIVNOSTI PROJEKTA
• Nabava roba i usluga;
• Edukacija djelatnika;
• Upravljanje projektom;
• Promidžba i vidljivost.

REZULTATI PROJEKTA
Provedba projekta omogućila je učinkovitije planiranje i provođenje projekta kroz uvođenje novog programskog rješenja te se sistematizirao tok informacija i unificirao sustav upravljanja dokumentacijom.
Također, u okviru projekta izvršena je edukacija 16 djelatnika tvrtke SITOLOR d.o.o. i to za rad na novim softverskim i hardverskim rješenjima, a sve s ciljem postizanja rezultata i svrhe projekta.
• Unaprijeđeni poslovni procesi:
• Upravljanje ljudskim potencijalima;
• Financije i računovodstvo;
• Upravljanje imovinom;
• Logistika;
• Marketing;
• Nabava;
• Prodaja;
• Strateško planiranje;
• Upravljanje rizicima.

Sve navedeno pridonijelo je ostvarenju glavnog rezultata projekta, odnosno povećanje konkurentnosti i učinkovitost tvrtke.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kontakt osoba za više informacija: Ivan Brajković, sitolor@sitolor.hr
Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Europska unija
Zajedno do EU fondova

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)

eSitolor – Implementacija IKT (Informacijske i komunikacijske tehnologije) rješenja je projekt koji je uspješno realiziran u 2018. godini. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupna vrijednost projekta je  1.089.300,00 kuna,  a realizirano sufinaciranje sa strane EU fondova iznosilo je 725.424,00kn odnosno  67% uložene investicije.

 

EU IKT

Zahvaljujući sredstvima Europske unije nabavljena je oprema za informacijsko-komunikacijsku tehnologiju, osnovna programska rješenja te programska rješenja za crtanje i planiranje pomoću računala. Umreženjem postojeće sa novom opremom,  omogućena je instalacija zahtjevnijeg softvera pa time i  objedinjavanje planiranih poslovnih procesa, što smanjuje vrijeme obrade podataka i rizik od nastanka pogrešaka te gubljenja podataka, čime se povećava učinkovitost djelatnika. Ujedno, implementacijom ERP sustava skraćeno je vrijeme u izradi ponuda, praćenju i kontroli proizvodnje i gradilišta, praćenju i kontroli troškova proizvodnje, gradilišta te troškova logistike, održavanja obračuna radnih sati i plaća, svih evidencija vezanih uz ljudske resurse, provedbi nabave, izrade financijsko računovodstvenih izvještaja. Svrha samog projekta je optimiziranje poslovnih procesa pa samim time povećanje produktivnosti  i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

 

Kako ističe Irena Katalinić, voditeljica projekta, sve aktivnosti realizirane su u skladu s predviđenom dinamikom te su u Sitoloru vrlo zadovoljni. – Bilo je puno posla, dosta je papirologije i pripreme su dugotrajne, ali u europskim projektima sve je točno precizirano, tako da nema nepoznanica i zaista možemo izraziti svoje zadovoljstvo projektom. Veliku potporu imali smo od CTR-a – razvojne agencije Brodsko-posavske županije i uz njihovu pomoć sve je išlo puno lakše. Oprema je instalirana, naši su djelatnici obučeni, uhodavanje je svakodnevno i već su primjetni dobri rezultati. Znatno je skraćeno vrijeme za mnoge poslove, sve je posloženo, na jednome mjestu i kako vrijeme bude odmicalo sigurno će nam olakšati međusobnu komunikaciju i cjelokupan rad – kaže Irena Katalinić.

Ovo je još jedan projekt koji potvrđuje ono što su naglasili mnogi dosadašnji korisnici europskih sredstava, da su EU projekti veliki benefit koji donosi članstvo u Europskoj uniji te najavljuje da Sitolor neće stati na prvom projektu: – Imamo dosta ideja, planiramo i svakako želimo nastaviti s takvom praksom jer svaki europski projekt je novi izazov, a istovremeno donosi puno toga dobroga.

 

 1. Nabava i umrežavanje IK opreme
  • IKT oprema, osnovna programska rješenja, programska rješenja za crtanje pomoću računala i planiranje
  • Telefonska centrala
 2. Uvođenje specijaliziranih IKT rješenja
  • Uvođenje novog ERP programskog rješenja – specijalizirani software
 3. Osposobljavanje zaposlenika za rad u novim IKT rješenjima
  • Edukacija korištenje ERP programskog riješenja
  • Edukacija za programska rješenja za crtanje pomoću računala
  • Edukacija za programska rješenja za planiranje pomoću računala
 4. Promidžba i vidljivost
  • Tiskanje letaka o projektu
  • Tiskanje letaka o projektu
  • Objava članka u lokalnim novinama
 5. Upravljanje projektom i administracija
  • Provedba projekta
  • Provođenje postupka nabave
  • Revizija projekta

Voditelj projekta:

Irena Katalinić, dipl.oec.

MOB: +385 99/ 216-7921
TEL: +385 35/ 405-403
FAX: +385 35/ 405-415

 


Više informacija o EU fondovima potražite na:

http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.mingo.hr/
http://www.hamagbicro.hr/