Politika Privatnosti

Ovom Politikom privatnosti Sitolor d.o.o. pruža informacije o  zaštititi privatnosti korisnika i sigurnosti osobnih podataka prikupljenih pri vašem posjetu našoj web stranici ili popunjavanjem obrazaca unutar nje.

Vaše osobne podatke prikupljamo samo kad ih sami dobrovoljno upišete u obrasce dostupne na web stranici, a koji sadrže sljedeće informacije: ime, prezime, datum i mjesto rođenja, e-mail adresa te broj mobilnog telefona kao i informacije koje pruža kandidat: poznavanje stranih jezika, diploma i drugi certifikati, profesionalno iskustvo i ostalo.

Osobne podatke prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo prvenstveno u svrhu selekcijskog postupka za potencijalno zapošljavanje kandidata; postupci obuhvaćaju administrativno upravljanje prijavama i različitim fazama selekcijskog postupka.

Dobrovoljnim upisivanjem svojih osobnih podataka u obrasce dajete nam svoju privolu za njihovo prikupljanje i daljnju obradu.

Primatelji osobnih podataka kandidata je Sitolor d.o.o. kao voditelj obrade osobnih podataka u skladu s Uredbom EU 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Nar. novine, br. 42/18.) te ostalim zakonskim propisima koji uređuju predmetno područje.

Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

U svakom trenutku možete zatražiti ostvarivanje prava na pristup podacima i uvid u podatke, pravo na informiranost o obradi osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka, pravo na podnošenje prigovora te pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka.

Sitolor d.o.o. je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati putem e-mail adrese: info@sitolor.hr .