Povećana digitalna zrelost poduzeća SITOLOR d.o.o. kroz razvoj nove tehnološke platforme – NPOO.C1C1C2CR3-I2.01.0078

Specifični cilj projekta:

Cilj projekta je kroz aktivnosti ulaganja u nadogradnju digitalnih alata (ERP softvera) i unaprjeđenje digitalnih vještina zaposlenika postići značajan pomak u području digitalizacije poslovanja poduzeća.

Osnovni podaci o projektu:

  • Naziv projekta : „Povećana digitalna zrelost poduzeća SITOLOR d.o.o. kroz razvoj nove tehnološke platforme“
  • Trajanje: 12 mjeseci , 06.11.2023. – 06.11.2024.
  • Ukupna vrijednost projekta: 20.000,00 EUR
  • EU sufinanciranje: 12.000,00 EUR
  • Korisnik: SITOLOR d.o.o.

Očekivani rezultati provedbe:

Provedba aktivnosti doprinijeti će ostvarenju ciljeva projekta koji će potom doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva digitalne transformacije Poduzeća (znatan iskorak u pogledu potpune digitalne transformacije i prelazak u fazu Growth (prema modelu Run/ Growth/ Transform ):

•          Povećanjem produktivnosti zaposlenika i efikasnosti poslovanja;

•          Korištenjem novih tehnologija;

•          Stvaranjem nove/dodane vrijednosti iz podataka;

•          Povećanjem konkurentnosti;

•          Otvaranjem novih tržišta;

•          Porastom prihoda.