BOLJA KONKURENTNOST I UČINKOVITOST KROZ IKT-a

EUROPSKA UNIJA

Zajedno do EU fondova

KK.03.2.1.19.0813

Svrha projekta: Svrha projekta „BOLJA KONKURENTNOST I UČINKOVITOST KROZ IKT“ je povećati produktivnost tvrtke i optimizirati poslovne procese putem integriranja IKT sustava i dodatnog usavršavanja djelatnika. Upravo iz tog razloga, SITOLOR d.o.o. kroz projekt je pristupio nabavi roba i usluga te instaliranjem hardvera i dodatne opreme koja služi kao platforma za nadogradnju osnovnog softvera i instaliranje specijaliziranih softvera koji objedinjuju poslovne procese.

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost: 1.208.670,00 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi: 1.009.812,60 HRK

Bespovratna sredstva: 636.181,93 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE: Od 15.11.2019. do 15.11.2020. godine

AKTIVNOSTI PROJEKTA

 • Nabava roba i usluga;
 • Edukacija djelatnika;
 • Upravljanje projektom;
 • Promidžba i vidljivost.

REZULTATI PROJEKTA

Provedba projekta omogućila je učinkovitije planiranje i provođenje projekta kroz uvođenje novog programskog rješenja te se sistematizirao tok informacija i unificirao sustav upravljanja dokumentacijom.

Također, u okviru projekta izvršena je edukacija 16 djelatnika tvrtke SITOLOR d.o.o. i to za rad na novim softverskim i hardverskim rješenjima, a sve s ciljem postizanja rezultata i svrhe projekta.

 • Unaprijeđeni poslovni procesi:
 • Upravljanje ljudskim potencijalima;
 • Financije i računovodstvo;
 • Upravljanje imovinom;
 • Logistika;
 • Marketing;
 • Nabava;
 • Prodaja;
 • Strateško planiranje;
 • Upravljanje rizicima.

Sve navedeno pridonijelo je ostvarenju glavnog rezultata projekta, odnosno povećanje konkurentnosti i učinkovitost tvrtke.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kontakt osoba za više informacija: Ivan Brajković, sitolor@sitolor.hr

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr